Върнати и оспорени решения на общинските съвети на територията на област Велико Търново

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2018 г.

Заповед за връщане на Решение № 776 на Общински съвет – Свищов

Заповед за връщане на Решение № 538  на Общински съвет – Златарица

Заповед за връщане на Решение № 541 на Общински съвет – Златарица

Заповед за връщане на Решение № 710  на Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за връщане На Решение № 538 Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 539  на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 470 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 600 на Общински съвет – Златарица

Заповед за връщане на Решение № 586  на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане Решение № 564 на ОбС Павликени

Заповед за връщане на Решение № 483 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 510 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 527 на Общински съвет – Полски Тръмбеш

Заповед за връщане на Решение № 933 на Общински съвет – Свищов

Заповед за връщане на Решение № 670  на Общински съвет – Златарица

Заповед за връщане на Решение № 581 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 868 на Общински съвет Горна Оряховицa

Заповед за връщане на Решение № 586  на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 974 на Общински съвет – Свищов

Заповед за връщане на Решение № 641 на Общински съвет – Павликени

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2016 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2015 г.

 

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2013 г.

 

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2012 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2011 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2010 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2009 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2008 г.