Върнати и оспорени решения на общинските съвети на територията на област Велико Търново

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2023 г.

Заповед за Връщане на Решение №47 Общински съвет Велико Търново

Заповед за Връщане на Решение №31 Общински съвет Лясковец

Заповед за Връщане на Решение №29 Общински съвет Златарица

Заповед за Връщане на Решение№ 41 и №44 на Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за Връщане на Решение №12-13 Общински съвет Лясковец

Жалба за оспорване на Решение №648 с което е изменено Решение №637 на Общински съвет Лясковец

Жалба за оспорване на Решения №148,149,150 на Общински съвет Елена 

Заповед за Връщане на Решение №637 Общински съвет Лясковец

Заповед за Връщане на Решениние №1167 Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за Връщане на решение №126,127,128 на Общински съвет Елена

Заповед за Връщане на Решение № 1123/27.07.2023 на Общински съвет Горна Оряховица

Молба за оттегляне на жалба пред Адм.съд – Велико Търново за оспорване на Решение №778 на Общински съвет Стражица

Жалба за оспорване на Решение №778 на Общински съвет Стражица

Заповед за Връщане на Решение № 1068 на Общински съвет Горна Оряховица

Заповед Решение № 523 на Общински съвет Златарица

Заповед за Връщане на 3 репебуя на Общински съвет Павликени

Заповед за Връщане на Решение №1296 Общински съвет Велико Търново

Заповед за Връщане на Решение №1288, 1289, 1290, 1291 Общински съвет Велико Търново

Заповед за Връщане на Решение №1284 Общински съвет Велико Търново

Жалба за оспорване на Решение № 1010 на Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за Връщане на Решение № 1010 на Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за Връщане на Решение № 529 на Общински съвет Лясковец

Заповед за Връщане на Решение №1123 Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за Връщане на Решение №1448 Общински съвет Велико Търново

Заповед за Връщане на Решение №1449 Общински съвет Велико Търново

Заповед за Връщане на Решение №1456 Общински съвет Велико Търново

Жалба за оспорване на Решение №677 на Общински съвет Павликени

Заповед за Връщане на Решение № 677 на Общински съвет Павликени

Заповед за Връщане на Решение № 962 на Общински съвет Горна Оряховица

Жалба за оспорване на Решение №971 на Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за Връщане на Решение № 939 на Общински съвет Свищов

Заповед за Връщане на Решение № 492 на Общински съвет Златарица

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2022 г.

Заповед за Връщане на Решение № 926 на Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за Връщане на Решение № 915 на Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за Връщане на Р № 877 на Общински съвет Свищов

Заповед за Връщане на Р №1134 Общински съвет Велико Търновo

Заповед за Връщане на Р №338 на Общински съвет Сухиндол

Заповед за Връщане на Р № 878 на Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за Връщане на Р № 527 на Общински съвет Полски Тръмбеш

Жалба ОА04-5301/21.06.2022 срещу Решение № 403 на Общински съвет – Лясковец

Заповед за връщане на Решение № 808 по Протокол № 42 на Общински съвет – Горна Оряховица

Жалба ОА04-4567/27.05.2022 срещу Решение № 69 на Общински съвет – Елена

Жалба ОА04-4373_20052022 срещу Решение № 546 на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 285 по Протокол № 25 на Общински съвет – Сухиндол

Заповед за връщане на Решение № 509 по Протокол № 40 на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 486 по Протокол № 38 на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 262 по Протокол № 22 на Общински съвет – Сухиндол

Заповед за връщане на Решение № 252 по Протокол № 22 на Общински съвет – Сухиндол

Заповед за връщане на Решение № 471 по Протокол № 36 на Общински съвет – Павликени

Заповед за Връщане на Р № 47 Обс. Елена

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2020 г.:

Заповед за връщане на Решение № 199 по Протокол № 13 на Общински съвет – Полски Тръмбеш

Заповед за връщане на Решение № 237 по Протокол № 18 на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 174 по Протокол № 16 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 155 по Протокол № 114 на Общински съвет – Златарица

Заповед за връщане на Решение № 307 по Протокол № 17 на Общински съвет – Свищов

Заповед за връщане на Решение № 105 по Протокол № 9 на Общински съвет – Сухиндол

Заповед за оспорване на Наредба, приета с Решение № 201 по Протокол № 14 на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 201 по Протокол № 14 на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 126 по Протокол № 11 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 249 по Протокол № 11 на Общински съвет – Горна Оряховица

Заповед за връщане на Решение № 158 по Протокол № 11 на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 156 по Протокол № 11 на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 181 по Протокол № 8 на Общински съвет – Лясковец

Заповед за връщане на Решение № 180 по Протокол № 8 на Общински съвет – Лясковец

Заповед за връщане на Решение № 57 по Протокол № 7 на Общински съвет – Лясковец

Заповед за връщане на Решение № 40 по Протокол № 6 на Общински съвет – Лясковец

Заповед за връщане на Решение № 39 по Протокол № 6 на Общински съвет – Лясковец

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2018 г.

Заповед за връщане на Решение № 776 на Общински съвет – Свищов

Заповед за връщане на Решение № 538  на Общински съвет – Златарица

Заповед за връщане на Решение № 541 на Общински съвет – Златарица

Заповед за връщане на Решение № 710  на Общински съвет Горна Оряховица

Заповед за връщане На Решение № 538 Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 539  на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане на Решение № 470 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 600 на Общински съвет – Златарица

Заповед за връщане на Решение № 586  на Общински съвет – Павликени

Заповед за връщане Решение № 564 на ОбС Павликени

Заповед за връщане на Решение № 483 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 509 по Протокол № 46 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 510 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 527 на Общински съвет – Полски Тръмбеш

Заповед за връщане на Решение № 933 на Общински съвет – Свищов

Заповед за връщане на Решение № 670  на Общински съвет – Златарица

Заповед за оспорване на Решение № 710 на Обс Горна Оряховица

Заповед за връщане на Решение № 581 на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 868 на Общински съвет Горна Оряховицa

Заповед за връщане на Решение № 586  на Общински съвет – Стражица

Заповед за връщане на Решение № 974 на Общински съвет – Свищов

Заповед за връщане на Решение № 641 на Общински съвет – Павликени

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2017 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2016 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2015 г.

 

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2013 г.

 

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2012 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2011 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2010 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2009 г.

Заповеди за връщане/оспорване на решения на ОбС през 2008 г.