За областния управител:

 

  • Име: проф. д-р Любомира Симеонова Попова
  • Месторождение: Велико Търново
  • Семейно положение: омъжена с две деца

За контакт:

Приемен ден:всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 до 16:00 часа

Телефон:062 600464

Електронна поща :

governor@velikotarnovo.government.bg

Професионална дейност

2006 - 2010 Областен управител

2006 - 2010 Областен управител

2006 - 2010 Областен управител

Образование

1980 - 1992 Средно образование

1980 - 1992 Средно образование

1980 - 1992 Средно образование

Политическа кариера

2006 - 2010 Областен управител

2006 - 2010 Областен управител

2006 - 2010 Областен управител

Допълнителна информация

Политическа кариера

от 10.05.2017 г. Областен управител на област Велико Търново.
2014 – 16.02.2017 г. Заместник областен управител на област Велико Търново
2009 – 2013 г. Заместник областен управител на област Велико Търново
2007 – 2009 г. Общински съветник, Председател на постоянната комисия по Образование и наука, Общински съвет Велико Търново

Професионална дейност

2006 г. – до сега Преподавател, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
1996 – 2006 г. Хоноруван асистент, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
1989 – 2006 г. Учител, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, ССУ „Г. С. Раковски”, ЕГ „Проф. д-р Ас. Златаров”, гр. Велико. Търново и ОУ „Васил Левски”, с. Петко Каравелово, обл. Велико Търново

Образование

2006 г. Доктор по Теория на образованието и дидактика, Специализиран научен съвет по Педагогика при ВАК
1988 г. Магистър по Начална училищна педагогика, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
1984 г. Средно образование, ОСПУ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  • Автор на над 80 научни публикации – монографии, учебни помагала, студии, статии в научни списания и сборници у нас и в чужбина.