За областния управител

 

Ивайло Здравков

Роден на 31.12.1975 г.

Месторождение: гр. Велико Търново, област Велико Търново.

За контакт:

Приемен ден: всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 до 16:00 часа

Телефон: 062 600464

Електронна поща :

governor@velikotarnovo.government.bg

Професионална дейност:

2016 – 2023 г. Директор ТД на НАП – Велико Търново

2010 – 2016 г. Адвокат при Великотърновска адвокатска колегия

2006 – 2010 г. Агенция за държавни вземания – Велико Търново

2005 – 2008 г. хоноруван асистент във ВТУ специалност „Основи на правото“ и „Семейно наследствено право“

2005 – 2006 г. ТД „Държавен резерв“ Велико Търново

2003 – 2005 г. Агенция за държавни вземания

2003-2005 г. хоноруван асистент във ВТУ специалност „Административно право и Конституционно право“

2002 г. Окръжен съд

Образование:

1996-2001 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, магистър по право

1988-1993 г. Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново

Допълнителна информация