За областния управител

 

инж. Георги Гугучков

Роден на 31.01.1959 г.

Месторождение: гр. Лясковец, област Велико Търново.

За контакт:

Приемен ден: всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 до 16:00 часа

Телефон: 062 600464

Електронна поща :

governor@velikotarnovo.government.bg

Професионална дейност:

от 20.05.2021 до 05.01.2022 г.

Областен управител на област Велико Търново

2001 – 2021 г.

Ръководител на отдел в строителна фирма

1980 – 2001 г.

на кадрова военна служба във въоръжените сили на Република България като последната заемана длъжност е командир на бригада, а последно звание – полковник.

Образование:

1999 г.

завършва стратегически курс на Факултет „Командно-щабен”, Военна академия  „Г. С. Раковски” и придобива квалификация „Специалист по военнополитически и стратегически проблеми на сигурността и отбраната”

1990 г.

завършва Военна академия „Г. С. Раковски”

1980 г.

завършва НВУ „Васил Левски” Велико Търново с квалификация офицер от Инженерни войски, магистър „Пътно строителство“

 

 

Допълнителна информация