За областния управител:

 

  • Име: Георги Гугучков
  • Месторождение: гр. Лясковец, област Велико Търново

За контакт:

Приемен ден:всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 до 16:00 часа

Телефон:062 600464

Електронна поща :

governor@velikotarnovo.government.bg

Професионална дейност:

01.08.2017 г. до 19.05.2021 г. 
„ХИТ” ООД с. Първомайци, общ. Г. Оряховица
Заемана длъжност: Ръководител на отдел „Строителство“

19.12.2016 г. до 31.07.2017 г.
 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД гр. Варна
РОЦ „Горна Оряховица и Габрово“
Заемана длъжност: Ръководител на екип

05.05.2013 г. до 01.12.2014г.
„Планета 98“ ЕООД с. Писарево, общ. Г. Оряховица
Заемана длъжност: Инженер строителство
01.02.2011 г. до 30.11.2013г.
„ХИТ” ООД с. Първомайци, общ. Г. Оряховица
Заемана длъжност: Ръководител на отдел „Строителство“
09.01.2009 г. до 01.02.2011г.
„ХИТ” ООД с. Първомайци, общ. Г. Оряховица
Заемана длъжност: Ръководител проекти
01.03.2004 г. до 09.01.2009г.
„ХИТ” ООД с. Първомайци, общ. Г. Оряховица
Заемана длъжност: Строителен инженер
26.11.2001 г. до 01.03.2004г.
„ХИТ” ООД с. Първомайци, общ. Г. Оряховица
Заемана длъжност: Технически ръководител
30.08.1980 г. до 24.08.2001 г.
Войски на Министерството на транспорта
Кадрови военнослужещ, последно войсково звание „полковник“:
Заемани длъжности:       – 1980 – 1984 г. – Командир на взвод;
– 1984 – 1987 г. – Командир на рота;
– 1987 – 1988 г. – Началник на щаба на батльон;
– 1988 – 1990 г. – Слушател във ВА „ Г. С. Раковски“;
– 1990 – 1992 г.-  Командир на батальон;
– 1992 – 1995 г. – Заместник началник на щаба на бригада;
– 1995 – 1997 г. – Началник на щаба на бригада;
– 1997 – 1998 г. – Заместник командир на бригада;
– 1998 – 2001 г. – Командир на бригада и началник на Горнооряховския военен гарнизон;
– 1999 – 2001 г. – Началник на приетото в състава на бригадата, Средно сержантско воено училище гр. Г. Оряховица.

Образование:

01.09.1988 г. до 30.09.2000 г.

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр.София

Въпроси на националната сигурност

Висше военно академично образование

31.08.1976 г. до 29.08.1980 г.

НВУ „В. Левски” гр. В.Търново

Организация на въоръжените сили – инженерни войски

Офицер от инженерни войски

Магистър – транспортно строителство

22.02.2006 г. до 24.02.2006 г.

„Гарант-Конусулт-М“ ООД гр. София

Система за управление на качеството – ISO 9001:2000

Вътрешен одитор

11.01.1999 г. до 16.07.1999 г.

Генералщабен факултет на ВА  „Г. С. Раковски” гр. София

Военно политически проблеми на сигурността

Специалист по военнополитически и стратегически проблеми на сигурността и отбраната

 

Допълнителна информация