Контакти

Централна избирателна

комисия

Адрес:

София 1169
пл. „Княз Александър I“ №1

e-mail: cik@cik.bg

Телефон за контакт:

02/939 37 19

Факс:  02/986 17 29

Районна избирателна комисия

Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново; пл. Център 2

e-mail: rik04@cik.bg

Телефони за контакт:

062/600 819

062/611 146

Факс: 062/611 145

Съобщения и актове на Районна избирателна комисия в Четвърти избирателен район – Великотърновски

Съобщения и актове на Централна избирателна комисия