ВрИД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

инж. ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА БОРИСОВА

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори: заетост, безработица и социални дейности, международни контакти на регионално ниво, устройство на територията, земеделие и гори, екология и опазване на околната среда, сътрудничество с неправителствени организации.

Дата на раждане: 05.04.1972 г.
Месторождение: Горна Оряховица
Семейно положение: омъжена, с две деца

Професионална дейност
15.05.2017 – до сега
Заместник областен управител на област Велико Търново.
07.11.2015 – 15.05.2017
Началник район, ВиК гр. Стражица
07.11.2011 – 01.11.2015
Кмет на Община Стражица
01.11.2009 – 07.11.2011
Строителен инженер, специалност ВиК, Отдел”Контрол” при БДУВДР Плевен, клон Велико Търново
01.02.2007 – 01.11.2009
Строителен инженер, „МЕДИНА-М” ЕООД, гр. Стражица
07.12.2006 – 01.08.2007
Строителен инженер, “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, клон Велико Търново
05.04.2005 – 07.12. 2006
Проектант, ЕТ ”ДЕСИСЛАВА – Ст. Борисов”, гр. Стражица
24.10.2001 – 24.06.2002
Зам.-управител, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица
01.01.2001 – 24.10.2001
Началник отдел ТППЦ, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица
04.05.1992 – 01.01.2001
Инвеститорски контрол на строителни обекти, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица
10.09.1991 – 04.05.1992
Специалист организатор, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица
Образование
12.01.2003 – 12.02.2003
Следдипломна квалификация, Оценител на недвижими имоти и напорни канализации, УАСГ, гр. София
10.09.1991 – 12.01.2002
Магистър инженер, специалност „ВиК мрежи и съоръжения“, УАСГ, гр. София
05.02.2000 – 05.05.2000
Следдипломна квалификация, специалност „Автоматизирано проектиране“, Технически университет Варна, клон Велико Търново
01.06.1992 – 30.06.1993
Финансов мениджър, специалност „Финансов мениджмънт”, катедра „Финанси и кредит”, СА ”Д. А. Ценов”, гр. Свищов
01.09.1987 – 27.06.1991
Средно техническо образование, специалност „Архитектура и строителство“, Строителен техникум ”Ангел Попов”, гр. Велико Търново

Заместник областен управител 

ИВЕТА СТОЯНОВА КАБАКЧИЕВА

За контакт

Сл. телефон:062 600842
Е-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори на действие: култура, младежки дейности и спорт, здравеопазване, туризъм, противодействие на корупцията, информационно обслужване, технологии и съобщения, транспорт, етнически и демографски въпроси и здравословни и безопасни условия на труд.

Дата на раждане: 15.02.1982 г.
Месторождение: Търговище
Семейно положение: омъжена, с едно дете

Професионална дейност
01.06.2017 – до сега
Заместник областен управител на област Велико Търново.
04.2012 – 31.05.2017
Адвокат на свободна практика, член на Адвокатска колегия Търговище
06.2006 – 04.2012
Адвокат, Адвокатска контора „Дигеста консулт“, София
2003 – 2005
Главен редактор на вестник „Университет” Велико Търново
Образование
2017 – продължава
Професионална квалификация „Право на ЕС – практически възможности на националния юрист (изводи от актуалната практика на СЕС относно прилагането на съюзното право и преюдициалните запитвания)”, Юридически факултет на Софийски унивеситет „Св. Климент Охридски“
2000 – 2006
Магистър, специалност „Право”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Допълнителна информация
  • Член на Районна избирателна комисия Велико Търново
  • Член на Общинска избирателна комисия Велико Търново до 01.06.2017 г.
  • Участник в проект „Създаване, въвеждане и прилагане на етичен кодекс в Народно читалище” с номер BG05/671 по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
  • Английски език (C1), Руски език (A1), Испански език (A1)