Заместник областен управител 

Валентин Михайлов

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: valentin.mihaylov@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа
Ресори на действие:

 • Екология и опазване на околната среда;
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Устройство на територията
 • Земеделие и гори
 • Транспорт
 • Противодействие на корупцията
 • Заетост, безработица и социални дейности
Професионална дейност:
 • от 2021 г. до август 2023 г. Ръководител отдел контрол, анализ и развитие в „Аркус агро“ ООД и „Аркус строй“ АД
 • от 2015 г. до 2020 г. експерт в Областна дирекция ДФЗ – РА Велико Търново
 • от 2000 г. до 2015 г счетоводител в „Болярка ВТ“ АД
Образование:
 • Валентин Михайлов е завършил право във ВТУ “ Св. Св, Кирил и Методий“ Велико Търново и Счетоводство и контрол в СА „Д. А. Ценов“ Свищов
Допълнителна информация: