Заместник областен управител

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори: Международни контакти на регионално ниво; Устройство на територията; Земеделие и гори; Сътрудничество с неправителствени организации; Култура; Младежки дейности, спорт и образование; Транспорт; Туризъм.

Дата на раждане: 21.09.1987 г.
Месторождение: Силистра
Семейно положение: неженен, с едно дете

Професионална дейност

Заместник областен управител на област Велико Търново,

ADR консултант при превоз на опасни товари;

Ръководител транспортна дейност;

Юрисконсулт;

Адвокат във Адвокатска колегия Велико Търново

Образование

Магистър по Право, Специализация „Морско право“ във Варненски свободен университет;

Професионална квалификация към Катедра „Въздушен транспорт“ към Технически университет София

 

Допълнителна информация
  • Доброволческа дейност: Треньор по плуване на деца от 7 до 17 годишна възраст
  • Състезател в Българска Мастърс федерация по плуване
  • Владее Английски и Немски език

Заместник областен управител 

ГАБРИЕЛА ШИЛКОВА

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа
Ресори на действие: Заетост, безработица и социални дейности; Екология и опазване на околната среда; Здравеопазване; Противодействие на корупцията; Информационно обслужване, технологии и съобщения; Етнически и демографски въпроси; Здравословни и безопасни условия на труд.

Дата на раждане: 06.07.1989 г.
Месторождение: Горна Оряховица
Семейно положение: Семейна с едно дете

Професионална дейност
31.05.2021 – до сега Заместник областен управител на област Велико Търново.
01.2015 – 07.2020 НС на БСП, Областен координатор
02.2014 – 01.2015 Областен съвет на БСП Велико Търново,

Областен координатор

2007 – 2014 Търговска дейност, управител
Образование
2008 – 2012 Политология, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
2010 – 2016 Магистър, специалност „Право”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Допълнителна информация
  • Руски език (В2)