Заместник областен управител

Доц. д-р Соня Будева

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: s.budeva@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори на действие:

 • Заетост, безработица и социални дейности;
 • Здравеопазване;
 • Етнически и демографски въпроси;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Сътрудничество с неправителствени организации
 • Култура;
 • Образование

Дата на раждане: 20.09.1971 г.
Месторождение: гр. Пловдив
Семейно положение: Семейна с едно дете

Професионална дейност:
21.01.2022 – до сега Заместник областен управител на област Велико Търново.
1998 – до сега Преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Образование:
2009 – 2011 Докторска степен по клинична психология, докторантура към Катедра “Социална, трудова и педагогическа психология”, СУ “Св. Климент Охридски”, София
1992 – 1997 Магистър по социални дейности, Втора специалност „Здравноосигурителни системи”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново

 

Допълнителна информация:
 • Автор на множество научни публикации в областта на социалната работа и психологията.
 • Член на експертни групи и комисии на национално, териториално и университетско ниво
 • Ръководител на международни проекти, експерт в национални и университетски проекти
 • Чужди езици – английски

Заместник областен управител 

Огнян Стоянов

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: o.stoyanov@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа
Ресори на действие:

 • Екология и опазване на околната среда
 • Противодействие на корупцията
 • Информационно обслужване, технологии и съобщения
 • Международни контакти на регионално ниво
 • Устройство на територията
 • Земеделие и гори
 • Транспорт
 • Туризъм
 • Младежки дейности и спорт

Дата на раждане: 18.05.1978г.
Месторождение: гр. Горна Оряховица
Семейно положение: Семеен с две деца

Професионална дейност:
 • 01.07. 2020г. – 25.01.2021г. Тръст ойл БГ – търговия с петролни продукти, мениджър ключови клиенти
 • 01.09.2007 – 30.06.2020г. Юробанк България АД – ръководител сектор индивидуално банкиране клон Велико Търново
 • 01.12.2005 – 01.09.2007 HVB Bank Biochim/Уникредит Булбанк клон Горна Оряховица – специалист обслужване на клиенти
Образование:
 • 2007г. – магистър Счетоводство на предприятието Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий
 • 2001г. бакалавър Икономика и управление на индустрията СА Д. А. Ценов гр. Свищов
Допълнителна информация:
 • Общински съветник в общински съвет Горна Оряховица от 10.2003 до 01.2022г.