Заместник областен управител

Петя Райкова

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: petya.raikova@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори на действие:

 • Заетост, безработица и социални дейности;
 • Здравеопазване;
 • Етнически и демографски въпроси;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Електронно управление;
Професионална дейност:
от август 2022 – до сега Заместник областен управител на област Велико Търново.
2000 г. – до юли 2022 г. Областна администрация Велико Търново като последователно заема длъжностите младши юрисконсулт, старши юрисконсулт, главен юрисконсулт, началник на отдел „Координация и административен контрол“, директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, както и главен секретар.

 

Образование:

Петя Райкова е магистър по право. Завършила е ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Допълнителна информация:
 • притежава специализации „Европейска административна практика“ и „Управление на администрацията“ по програми на ВТУ.

Заместник областен управител 

Станислав Николов

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: stanislav.nikolov@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа
Ресори на действие:

 • Екология и опазване на околната среда;
 • Здравеопазване;
 • Образование;
 • Международни контакти на регионално ниво
 • Устройство на територията
 • Земеделие и гори
 • Транспорт
 • Туризъм
 • Младежки дейности и спорт
Професионална дейност:
 • април 2021 г. до януари 2022 г. Заместник областен управител
Образование:
 • Станислав Николов е завършил право във ВСУ „Черноризец Храбър“, има специалност „Морско право“.
Допълнителна информация:
 • Има над десет годишен професионален опит в логистиката на опасни товари по шосе. Той е ADR консултант по безопасност при превоз на опасни товари. Притежава професионална квалификация от Техническия университет в София, катедра „Въздушен транспорт“. Владее английски, немски и руски език. Член е на Българска Мастърс Федерация по плувни спортове.