Споразумения за сътрудничество

Областният  управител сключва споразумения за териториално и трансгранично сътрудничество.