Списък на издадените актове по правомощията на ОУ

Име на документ за изтегляне

Дата на публикуване:

Име на документ за изтегляне

Дата на публикуване:

Име на документ за изтегляне

Дата на публикуване:

Общи административни актове

Име на документ за изтегляне

Дата на публикуване:

Име на документ за изтегляне

Дата на публикуване:

Име на документ за изтегляне

Дата на публикуване:

Върнати и оспорени решения на общинските съвети

Име на документ за изтегляне

Дата на публикуване:

Име на документ за изтегляне

Дата на публикуване:

Име на документ за изтегляне

Дата на публикуване: