Цели на администрацията:

Цели на администрацията за 2024

Дата на публикуване: 28.02.2024 г.

Цели на администрацията за 2023

Дата на публикуване: 28.02.2023 г.

Цели на администрацията за 2022

Дата на публикуване: 09.02.2022 г.

Цели на администрацията за 2021

Дата на публикуване: 29.01.2021 г.

Цели на администрацията за 2020

Дата на публикуване: 14.02.2020 г.

Цели на администрацията за 2019

Дата на публикуване: 08.02.2019 г.

Цели на администрацията за 2018

Дата на публикуване  21.02.2018 г.

Цели на администрацията за 2017

Дата на публикуване:  07.02.2017 г.

Цели на администрацията за 2016

Дата на публикуване:

Цели на администрацията за 2015

Дата на публикуване:

Цели на администрацията за 2014

Дата на публикуване:

Цели на администрацията за2013

Дата на публикуване:

Цели на администрацията за 2012

Дата на публикуване: