29 сб
Цял ден
График за извършване на обследвания
График за извършване на обследвания
юни 29 цял-ден
График за извършване на обследвания на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Велико Търново ЗАПОВЕД №  ОКД-20-02-1 В. Търново, 08.04.2019 г. На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 138а,ал.3…
Пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико Търново
Пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико Търново
юни 29 цял-ден
Пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико Търново  ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД № ОА04-1650 В. Търново, 13.03.2019 г. На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137 от…
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00