№ по

ред

 

Име, презиме, фамилия

 

Заемана длъжност

 

Вх. №

 

Дата

 

Вид на декларацията

 

файл

 

1.

Милена Иванова Павлова-Карабялова Главен юрисконсулт ЧР-28-1 14.05.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

2.

Петя Стефанова Райкова Директор на дирекция ЧР-28-2 14.05.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

3.

Анелия Георгиева Недева Главен експерт ЧР-28-3 14.05.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

4.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

5.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

6.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

 

7.

Иван Бранимиров Маринов Старши експерт ЧР-28-7 14.05.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

8.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

9.

Соня Красимирова Папазова Главен специалист ЧР-28-9 14.05.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

10.

Людмила Радева Бояджиева Главен експерт ЧР-28-10 14.05.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

11.

Петко Димитров Грудев Старши експерт ЧР-28-11 15.05.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

12.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

 

13.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

 

14.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

15.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

16.

Валентина Иванова Стайкова Старши експерт ЧР-28-16 15.05.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

17.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

18.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

19.

Илиян Костадинов Илиев Старши експерт ЧР-28-19 15.05.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

20.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

21.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

22.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

23.

Цанко Илиев Стефанов Главен експерт ЧР-28-23 04.06.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

24.

Диляна Стефанова Михайлова Специалист ЧР-28-24 06.06.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

25.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

26.

Снежана Младенова Кадиева Старши експерт ЧР-28-26 08.06.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  

 

27.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

28.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

29.

Петя Стефанова Райкова Директор на дирекция ЧР-28-29 15.06.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО – коригираща  

 

30.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

31.

Красимира Василева Недялкова Старши специалист ЧР-28-31 16.07.2018 г. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ http://vt.government.bg/documents/KNedyalkova_35-1-1.pdf

 

32.

Красимира Василева Недялкова Старши специалист ЧР-28-32 16.07.2018 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ  http://vt.government.bg/documents/KNedyalkova_35-1-2.pdf

 

33.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

34.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

35.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

36.

Иван Бранимиров Маринов Старши експерт ЧР-28-36 07.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

37.

Петко Димитров Грудев Старши експерт ЧР-28-37 08.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

38.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

39.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

40.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

41.

Людмила Радева Бояджиева Главен експерт ЧР-28-41 09.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

42.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

43.

Красимира Василева Недялкова Старши специалист ЧР-28-43 09.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

44.

Соня Красимирова Папазова Главен специалист ЧР-28-44 09.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

45.

Анелия Георгиева Недева Главен експерт ЧР-28-45 10.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

46.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

47.

Снежана Младенова Кадиева Главен експерт ЧР-28-47 10.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

48.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

49.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

50.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

51.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

52.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

53.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

54.

Диляна Стефанова Михайлова Специалист ЧР-28-54 14.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

55.

Милена Иванова Павлова – Карабялова Директор на дирекция ЧР-28-55 14.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

56.

Валентина Иванова Стайкова Старши експерт ЧР-28-56 14.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

57.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

58.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

59.

Илиян Костадинов Илиев Старши експерт ЧР-28-59 15.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

60.

Цанко Илиев Стефанов Главен експерт ЧР-28-60 15.05.2019 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.  

 

61.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

62.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

63.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

64.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

65.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

66.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

67.

Красимира Василева Недялкова Старши специалист ЧР-28-67 11.05.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

68.

Людмила Радева Бояджиева Главен експерт ЧР-28-68 12.05.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

69.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

70.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

71.

Диляна Стефанова Михайлова Главен специалист ЧР-28-71 14.05.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

72.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

73.

Петко Димитров Грудев Старши експерт ЧР-28-73 15.05.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

74.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

 

75.

Иван Бранимиров Маринов Главен експерт ЧР-28-75 20.05.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

76.

Анелия Георгиева Недева Главен експерт ЧР-28-76 21.05.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

77.

Цанко Илиев Стефанов Главен експерт ЧР-28-77 21.05.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

78.

Соня Красимирова Папазова Главен специалист ЧР-28-78 26.05.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

79.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

80.

Снежана Младенова Кадиева Главен експерт ЧР-28-80 04.06.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

81.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

82.

Валентина Иванова Стайкова Старши счетоводител ЧР-28-82 09.06.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

83.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

84.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

85.

Милена Иванова Павлова – Карабялова Директор на дирекция ЧР-28-85 11.06.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

86.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

87.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

88.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

 

89.

Илиян Костадинов Илиев Старши експерт ЧР-28-89 12.06.2020 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.  

 

90.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

91.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

92.

Людмила Радева Бояджиева Главен експерт ЧР-28-92 10.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

93.

Диляна Стефанова Михайлова Главен специалист ЧР-28-93 10.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

94.

Красимира Василева Недялкова Главен специалист ЧР-28-94 11.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

95.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

96.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

97.

Милена Иванова Павлова – Карабялова Директор дирекция ЧР-28-97 12.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

98.

Виктория Любомирова Обретенова Старши специалист ЧР-28-98 12.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.

ЗАЛИЧЕН

14.02.2022 г.

 

99.

Иван Бранимиров Маринов Главен експерт ЧР-28-99 12.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

100.

Анелия Георгиева Недева Главен експерт ЧР-28-100 12.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

101.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

102.

Соня Красимирова Папазова Главен специалист ЧР-28-102 13.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

103.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

104.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

105.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

106.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

 

107.

Цанко Илиев

 Стефанов

Главен експерт ЧР-28-107 13.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

108.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

109.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

110.

Илиян Костадинов Илиев Главен експерт ЧР-28-110 14.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

111.

Валентина Иванова Стайкова Старши счетоводител ЧР-28-111 14.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

112.

Снежана Младенова Кадиева Главен експерт ЧР-28-112 14.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

113.

Петко Димитров Грудев Старши експерт ЧР-28-113 17.05.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.  

 

114.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

115.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

116.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

117.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

118.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

119.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

120.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

121.

Моника Пламенова Петкова Старши специалист ЧР-28-121 06.12.2021 г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл

 

122.

Моника Пламенова Петкова Старши специалист ЧР-28-122 21.12.2021 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ  файл

 

123.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

124.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

125.

Елена Светославова Чамуркова Експерт връзки с обществеността ЧР-28-125 16.02.2022 г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл

 

126.

Виктория Любомирова Обретенова Старши експерт ЧР-28-126 16.02.2022 г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл

 

127.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

128.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

129.

Искра Кънчева Бояджиева Главен специалист ЧР-28-129 01.03.2022 г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл

 

130.

Искра Кънчева Бояджиева Главен специалист ЧР-28-130 09.03.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ  файл

 

131.

Виктория Любомирова Обретенова Старши експерт ЧР-28-131 14.03.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ  файл

 

132.

Елена Светославова Чамуркова Експерт връзки с обществеността ЧР-28-132 16.03.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ  файл

 

133.

Снежана Младенова Кадиева Главен експерт ЧР-28-133 10.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

134.

Виктория Любомирова Обретенова Старши експерт ЧР-28-134 10.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г. файл

 

135.

Милена Иванова Павлова – Карабялова Директор на дирекция ЧР-28-135 10.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

136.

Людмила Радева Бояджиева Главен експерт ЧР-28-136 10.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

137.

Соня Красимирова Папазова Главен специалист ЧР-28-137 10.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

138.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

139.

Красимира Василева Недялкова Главен специалист ЧР-28-139 11.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

140.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

141.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

142.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

143.

Анелия Георгиева Недева Главен експерт ЧР-28-143 11.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

144.

Иван Бранимиров Маринов Главен експерт ЧР-28-144 11.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

145.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

146.

Диляна Стефанова Михайлова Главен специалист ЧР-28-146 12.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

147.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

148.

Цанко Илиев

Стефанов

Главен експерт ЧР-28-148 13.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

149.

Илиян Костадинов Илиев Главен експерт ЧР-28-149 13.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

150.

Петко Димитров Грудев Старши експерт ЧР-28-150 13.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

151.

Моника Пламенова Петкова Старши специалист ЧР-28-151 13.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.  

 

152.

Валентина Иванова Стайкова Старши счетоводител ЧР-28-152 13.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г. файл

 

153.

Моника Пламенова Петкова Главен експерт ЧР-28-155 31.08.2022г Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ

 

файл

 

154.

Моника Пламенова Петкова Главен експерт ЧР-28-153 22.07.2022г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

файл

 

155.

 

Камен Иванов Киров

  Главен експерт ЧР-28-154 01.08.2022г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл

 

156.

 

Камен Иванов Киров

Главен експерт ЧР-28-156 31.08.2022г Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ файл

 

157.

Велчо Петков Петков Главен специалист ЧР-28-157 17.10.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ файл

 

158.

Велчо Петков Петков Главен специалист ЧР-28-157 17.10.2023г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл

 

159.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ

 

160.

Диляна Стефанова Михайлова Старши експерт ЧР-28-159 02.12.2022г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл

 

161.

Диляна Стефанова Михайлова Старши експерт ЧР-28-160 02.12.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ файл

 

162.

Любомир Райков Траев Главен специалист ЧР-28-161 02.12.2022г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл

 

163.

Любомир Райков Траев Главен специалист ЧР-28-162 06.12.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ файл

 

164.

Лилия Любомирова Георгиева Старши експерт ЧР-28-163 09.02.2023г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл

 

165.

Лилия Любомирова Георгиева Старши експерт ЧР-28-164 09.02.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ файл

 

166.

Моника Пламенова Петкова Главен специалист ЧР-28-165 09.02.2023г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл

 

167.

Моника Пламенова Петкова Главен специалист ЧР-28-166 17.02.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ файл
168. Красимира Василева Недялкова Главен специалист ЧР-28-168 27.03.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2022г. файл
169. Даниела Пламенова Георгиева Главен експерт ЧР-28-169 04.04.2023г. Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ файл
170. Милена Иванова Павлова Директор на дирекция ЧР-28-170 26.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2022г. файл
171. Даниела Пламенова Георгиева Главен експерт ЧР-28-171 27.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ файл
172. Людмила Радева Бояджиева Директор на дирекция ЧР-28-172 02.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
173. Диляна Стефанова Михайлова Старши експерт ЧР-28-173 02.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
174. Моника Пламенова Петкова Главен специалист ЧР-28-174 02.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
175. Камен Иванов Киров Главен специалист ЧР-28-175 03.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
176. Любомир Райков Траев Главен специалист ЧР-28-176 04.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
177. Велчо Петков Петков Главен специалист ЧР-28-177 04.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
178. Анелия Георгиева Недева Главен експерт ЧР-28-178 05.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
179. Иван Бранимиров Маринов Главен експерт ЧР-28-179 05.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
180. Петко Димитров Грудев Старши експерт ЧР-28-180 05.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
181. Соня Красимирова Папазова Главен специалист ЧР-28-181 09.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
182. Снежана Младенова Кадиева Главен експерт ЧР-28-182 10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
183. Искра Кънчева Бояджиева Главен специалист ЧР-28-183 11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
184. Валентина Иванова Стайкова Главен счетоводител ЧР-28-184 15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
185. Елена Светославова Чамуркова Експерт връзки с обществеността ЧР-28-185 15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
186. Виктория Любомирова Обретенова Старши експерт ЧР-28-186 15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл
187. Илиян Костадинов Илиев Главен експерт ЧР-28-187 15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО  за 2022г. файл

Забележка: По отношение на служителите на Областна администрация – Велико Търново, назначени преди влизане в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, декларациите за несъвместимост и за интереси са достъпни в регистъра по ЗПУКИ.

Публикуването на информация в регистъра и декларациите в него е осъществено при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.