№ по
ред
Име, презиме, фамилия
Заемана длъжност
Вх. №
Дата
Вид на декларацията
файл
1.
Милена Иванова Павлова-Карабялова
Главен юрисконсулт
ЧР-28-1
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
2.
Петя Стефанова Райкова
Директор на дирекция
ЧР-28-2
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
3.
Анелия Георгиева Недева
Главен експерт
ЧР-28-3
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
4.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
5.
Нина Василева Иванова
Старши експерт
ЧР-28-5
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
6.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
7.
Иван Бранимиров Маринов
Старши експерт
ЧР-28-7
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
8.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
9.
Соня Красимирова Папазова
Главен специалист
ЧР-28-9
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
10.
Людмила Радева Бояджиева
Главен експерт
ЧР-28-10
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
11.
Петко Димитров Грудев
Старши експерт
ЧР-28-11
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
12.
Силвия Цонева Димитрова
Главен експерт
ЧР-28-12
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
13.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
14.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
15.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
16.
Валентина Иванова Стайкова
Старши експерт
ЧР-28-16
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
17.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
18.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
19.
Илиян Костадинов Илиев
Старши експерт
ЧР-28-19
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
20.
Маргарита Драганова Балоева
Главен специалист
ЧР-28-20
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
21.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
22.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
23.
Цанко Илиев Стефанов
Главен експерт
ЧР-28-23
04.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
24.
Диляна Стефанова Михайлова
Специалист
ЧР-28-24
06.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
25.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
26.
Снежана Младенова Кадиева
Старши експерт
ЧР-28-26
08.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
27.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
28.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
29.
Петя Стефанова Райкова
Директор на дирекция
ЧР-28-29
15.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО – коригираща
30.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
31.
Красимира Василева Недялкова
Старши специалист
ЧР-28-31
16.07.2018 г.
Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
32.
Красимира Василева Недялкова
Старши специалист
ЧР-28-32
16.07.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ
33.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
34.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
35.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
36.
Иван Бранимиров Маринов
Старши експерт
ЧР-28-36
07.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
37.
Петко Димитров Грудев
Старши експерт
ЧР-28-37
08.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
38.
Маргарита Драганова Балоева
Главен специалист
ЧР-28-38
08.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
39.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
40.
Нина Василева Иванова
Главен експерт
ЧР-28-40
09.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
41.
Людмила Радева Бояджиева
Главен експерт
ЧР-28-41
09.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
42.
 ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
43.
Красимира Василева Недялкова
Старши специалист
ЧР-28-43
09.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
44.
Соня Красимирова Папазова
Главен специалист
ЧР-28-44
09.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
45.
Анелия Георгиева Недева
Главен експерт
ЧР-28-45
10.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
46.
Силвия Цонева Димитрова
Директор на дирекция
ЧР-28-46
10.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
47.
Снежана Младенова Кадиева
Главен експерт
ЧР-28-47
10.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
48.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
49.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
50.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
51.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
52.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
53.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
54.
Диляна Стефанова Михайлова
Специалист
ЧР-28-54
14.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
55.
Милена Иванова Павлова – Карабялова
Директор на дирекция
ЧР-28-55
14.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
56.
Валентина Иванова Стайкова
Старши експерт
ЧР-28-56
14.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
57.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
58.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
59.
Илиян Костадинов Илиев
Старши експерт
ЧР-28-59
15.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
60.
Цанко Илиев Стефанов
Главен експерт
ЧР-28-60
15.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
61.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
62.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
63.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
64.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
65.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
66.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
67.
Красимира Василева Недялкова
Старши специалист
ЧР-28-67
11.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
68.
Людмила Радева Бояджиева
Главен експерт
ЧР-28-68
12.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
69.
Силвия Цонева Димитрова
Директор на дирекция
ЧР-28-69
14.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
70.
Маргарита Драганова Балоева
Главен специалист
ЧР-28-70
14.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
71.
Диляна Стефанова Михайлова
Главен специалист
ЧР-28-71
14.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
72.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
73.
Петко Димитров Грудев
Старши експерт
ЧР-28-73
15.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
74.
Нина Василева Иванова
Главен експерт
ЧР-28-74
15.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
75.
Иван Бранимиров Маринов
Главен експерт
ЧР-28-75
20.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
76.
Анелия Георгиева Недева
Главен експерт
ЧР-28-76
21.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
77.
Цанко Илиев Стефанов
Главен експерт
ЧР-28-77
21.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
78.
Соня Красимирова Папазова
Главен специалист
ЧР-28-78
26.05.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
79.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
80.
Снежана Младенова Кадиева
Главен експерт
ЧР-28-80
04.06.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
81.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
82.
Валентина Иванова Стайкова
Старши счетоводител
ЧР-28-82
09.06.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
83.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
84.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
85.
Милена Иванова Павлова – Карабялова
Директор на дирекция
ЧР-28-85
11.06.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
86.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
87.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
88.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
89.
Илиян Костадинов Илиев
Старши експерт
ЧР-28-89
12.06.2020 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2019 г.
90.
Красимир Антонов Ванков
Главен експерт
ЧР-28-90
02.02.2021 г.
Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
файл
91.
Красимир Антонов Ванков
Главен експерт
ЧР-28-91
02.02.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ
файл
92.
Людмила Радева Бояджиева
Главен експерт
ЧР-28-92
10.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
93.
Диляна Стефанова Михайлова
Главен специалист
ЧР-28-93
10.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
94.
Красимира Василева Недялкова
Главен специалист
ЧР-28-94
11.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
95.
Маргарита Драганова Балоева
Главен специалист
ЧР-28-95
11.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
96.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
97.
Милена Иванова Павлова – Карабялова
Директор дирекция
ЧР-28-97
12.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
98.
Виктория Любомирова Обретенова
Старши специалист
ЧР-28-98
12.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
ЗАЛИЧЕН
14.02.2022 г.
99.
Иван Бранимиров Маринов
Главен експерт
ЧР-28-99
12.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
100.
Анелия Георгиева Недева
Главен експерт
ЧР-28-100
12.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
101.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
102.
Соня Красимирова Папазова
Главен специалист
ЧР-28-102
13.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
103.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
104.
Йоан Пейчев Пеев
Главен експерт
ЧР-28-104
13.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
105.
Красимир Антонов Ванков
Главен експерт
ЧР-28-105
13.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
106.
Силвия Цонева Димитрова
Директор на дирекция
ЧР-28-106
13.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
107.
Цанко Илиев
 Стефанов
Главен експерт
ЧР-28-107
13.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
108.
Нина Василева Иванова
Главен експерт
ЧР-28-108
13.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
109.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
110.
Илиян Костадинов Илиев
Главен експерт
ЧР-28-110
14.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
111.
Валентина Иванова Стайкова
Старши счетоводител
ЧР-28-111
14.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
112.
Снежана Младенова Кадиева
Главен експерт
ЧР-28-112
14.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
113.
Петко Димитров Грудев
Старши експерт
ЧР-28-113
17.05.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2020 г.
114.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
115.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
116.
Павлин Николаев Гаджалов
Специалист
ЧР-28-116
04.10.2021 г.
Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
файл
117.
Павлин Николаев Гаджалов
Специалист
ЧР-28-117
12.10.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ
файл
118.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
119.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
120.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
121.
Моника Пламенова Петкова
Старши специалист
ЧР-28-121
06.12.2021 г.
Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
файл
122.
Моника Пламенова Петкова
Старши специалист
ЧР-28-122
21.12.2021 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ
файл
123.
Красимир Иванов Овчаров
Главен експерт
ЧР-28-123
24.01.2022 г.
Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
файл
124.
Петър Стефанов
 Ночев
Главен специалист
ЧР-28-124
16.02.2022 г.
Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
файл
125.
Елена Светославова Чамуркова
Експерт връзки с обществеността
ЧР-28-125
16.02.2022 г.
Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
файл
126.
Виктория Любомирова Обретенова
Старши експерт
ЧР-28-126
16.02.2022 г.
Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
файл
127.
Красимир Иванов Овчаров
Главен експерт
ЧР-28-127
22.02.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ
файл
128.
Петър Стефанов
 Ночев
Главен специалист
ЧР-28-128
24.02.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ
файл
129.
Искра Кънчева Бояджиева
Главен специалист
ЧР-28-129
01.03.2022 г.
Декларация за несъвместимост по  чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
файл
130.
Искра Кънчева Бояджиева
Главен специалист
ЧР-28-130
09.03.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ
файл
131.
Виктория Любомирова Обретенова
Старши експерт
ЧР-28-131
14.03.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ
файл
132.
Елена Светославова Чамуркова
Експерт връзки с обществеността
ЧР-28-132
16.03.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ
файл
133.
Снежана Младенова Кадиева
Главен експерт
ЧР-28-133
10.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
134.
Виктория Любомирова Обретенова
Старши експерт
ЧР-28-134
10.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
135.
Милена Иванова Павлова – Карабялова
Директор на дирекция
ЧР-28-135
10.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
136.
Людмила Радева Бояджиева
Главен експерт
ЧР-28-136
10.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
137.
Соня Красимирова Папазова
Главен специалист
ЧР-28-137
10.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
138.
Маргарита Драганова Балоева
Главен специалист
ЧР-28-138
10.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
139.
Красимира Василева Недялкова
Главен специалист
ЧР-28-139
11.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
140.
Нина Василева Иванова
Главен експерт
ЧР-28-140
11.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
141.
Силвия Цонева Димитрова
Директор на дирекция
ЧР-28-141
11.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
142.
Павлин Николаев Гаджалов
Специалист
ЧР-28-142
11.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
143.
Анелия Георгиева Недева
Главен експерт
ЧР-28-143
11.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
144.
Иван Бранимиров Маринов
Главен експерт
ЧР-28-144
11.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
145.
Красимир Антонов Ванков
Главен експерт
ЧР-28-145
12.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
146.
Диляна Стефанова Михайлова
Главен специалист
ЧР-28-146
12.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
147.
Йоан Пейчев Пеев
Главен експерт
ЧР-28-147
13.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
148.
Цанко Илиев
Стефанов
Главен експерт
ЧР-28-148
13.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
149.
Илиян Костадинов Илиев
Главен експерт
ЧР-28-149
13.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
150.
Петко Димитров Грудев
Старши експерт
ЧР-28-150
13.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
151.
Моника Пламенова Петкова
Старши специалист
ЧР-28-151
13.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.
152.
Валентина Иванова Стайкова
Старши счетоводител
ЧР-28-152
13.05.2022 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2021 г.

Забележка: По отношение на служителите на Областна администрация – Велико Търново, назначени преди влизане в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, декларациите за несъвместимост и за интереси са достъпни в регистъра по ЗПУКИ.

Публикуването на информация в регистъра и декларациите в него е осъществено при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.