Препратка към публично приложение на доставчик на удостоверителни услуги:

Stampit Достъп

Уведомяваме Ви, че информация за провежданите от Областна администрация – Велико Търново процедури за обществени поръчки, в това число и информацията за протоколи от проведени заседания от назначени комисии и информацията за сключени договори в хода на възлагане на процедури по реда на ЗОП е достъпна в Профила на купувача на Областна администрация – Велико Търново, находящ се в платформата ЦАИС ЕОП, на адрес: https://app.eop.bg/buyer/20808

Система за електронно валидиране: ТУК