Препратка към публично приложение на доставчик на удостоверителни услуги:

Stampit Достъп

или на:  Сайта на B-Trust

Система за електронно валидиране: ТУК