Заявления за достъп до обществена информация, независимо от начина на тяхното постъпване, се регистрират в автоматизирана информационна система на администрацията. Същите, както и тези, които не са подадени по реда на Закона за достъп до обществена информация, но попадат в неговото приложно поле, се разглеждат от комисия, назначена от областен управител.

Документи за изтегляне: