Съгласно чл. 15 „а“, ал.2 от Закон за достъп до обществена информация в секция „Достъп до информация“ на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт се обявяват съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация, нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация и повторно използване на информация от обществения сектор.

Документи за изтегляне: