Информация, която може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

Файл за изтегляне: ТУК

Дата на публикуване:……….

Информация, която опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси

Файл за изтегляне: ТУК

Дата на публикуване:……….

Друга информация от обществен интерес

Файл за изтегляне: ТУК

Дата на публикуване:……….

Файл за изтегляне: ТУК

Дата на публикуване:……….

Файл за изтегляне: ТУК

Дата на публикуване:……….

Файл за изтегляне: ТУК

Дата на публикуване:……….

Файл за изтегляне: ТУК

Дата на публикуване:……….