Дата на публикуване

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново.

Дата на публикуване

Окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен експерт“ в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, проведено на 10.01.2024 г.

Дата на публикуване

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново и система за определяне на резултатите от конкурса

Дата на публикуване

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново.

Дата на публикуване

Резултатите от провеждане на интервю, окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Дата на публикуване

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ /АПОФУС/

Дата на публикуване

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Велико Търново

Дата на публикуване

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ /АПОФУС/ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Дата на публикуване

Окончателни резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Дата на публикуване

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ /АПОФУС/ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Конкурси от ИИСДА:

Преглед на конкурсите, публикувани в Административен регистър (АР), ИИСДА: ТУК