начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ
13.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с въведеното извънредно положение в страната заради разпространението на заразата от новия коронавирус COVID-19 от 13 март до 13 април

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с въведеното извънредно положение в страната заради разпространението на заразата от новия коронавирус COVID-19 от 13 март до 13 април апелираме гражданите да ограничат по възможност посещенията си в Областна администрация Велико Търново.
При необходимост от предоставяне на административна услуга препоръчваме заявяването й да бъде извършвано по електронен път чрез електронна поща, чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги, находящ се на адрес www.egov.bg, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез използване на услугите на лицензиран пощенски оператор.
Чрез Системата за сигурно електронно връчване имате възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, заявления за услуги и др.) към администрацията, без необходимост от физическото Ви присъствие в звеното за административно обслужване. Тази система замества класическият метод на препоръчана поща и позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи, като поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с електронен времеви печат от Държавна агенция „Електронно управление“. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Достъпа до системата може да бъде осъществен след като се регистрирате в системата чрез използване на квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ.
Апелираме плащанията за извършване на административни услуги да бъдат извършвани по банков път, чрез Средата за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги или чрез използване на ПОС терминално устройство, находящо се в звеното за административно обслужване на администрацията.
Средата за електронни плащания е уеб базирано приложение, намиращо се на адрес https://pay.egov.bg/, чрез което се регистрират всички електронни плащания, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, създават се електронни платежни документи. Вие можете да извършите плащане по следните начини: чрез лично или фирмено електронно банкиране; на гише в избрана от Вас банка; чрез мобилни плащания (ако избраната от Вас банка предоставя такава възможност). След като наредените суми (такси и други плащания) постъпят по сметка на нашата администрация, банката, която ни обслужва ще уведоми Средата автоматично по електронен път за извършеното плащане. Веднага след това, отново автоматично по електронен път, Средата ще ни уведоми, че плащането е извършено и безпрепятствено ще можем да осъществим процесът по предоставяне на заявената от Вас услуга.
Препоръчваме, с оглед ограничаване броя на посещенията Ви в администрацията, да поискате получаването на резултата от заявената от Вас услуга да бъде извършено чрез лицензиран пощенски оператор.
Уведомяваме Ви, че във връзка с необходимостта от извършване на ежедневни действия по дезинфекция на звеното за административно обслужване в Областна администрация, същото временно ще преустановява работа в следния часови диапазон:
От 10.30ч. до 10.45
От13.30ч. до 13.45
От 16.00ч. до 16.45
Горепосочените мерки се прилагат с цел гарантиране на непрекъснатост на процеса по административното обслужване при осигуряване на засилени мерки за защита на живота и здравето на потребителите на услуги и на служители.

Източник:
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: