Областната транспортна комисия промени временно маршрутното разписание Горна Оряховица – Мерданя

Маршрутното разписание Горна Оряховица – Мерданя, което е от квотата на Община Лясковец, част от Областната транспортна схема, временно се удължава до град Златарица. Това реши единодушно на заседание Областната ресорна комисия, председателствана от заместник-областния управител Валентин Михайлов. На заседанието присъстваха кметовете на общините Лясковец, Елена и Златарица – Васил Христов,  Дилян Млъзев и Петър…

Read more