Маршрутното разписание Горна Оряховица – Мерданя, което е от квотата на Община Лясковец, част от Областната транспортна схема, временно се удължава до град Златарица. Това реши единодушно на заседание Областната ресорна комисия, председателствана от заместник-областния управител Валентин Михайлов.

На заседанието присъстваха кметовете на общините Лясковец, Елена и Златарица – Васил Христов,  Дилян Млъзев и Петър Ганев, представители на Областно пътно управление и Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ Велико Търново.

Промяната се налага заради ремонт на участък от Регионален път II-53, който се очаква  да приключи до края на месец май или началото на месец юни тази година. По този начин е осигурен транспорт за гражданите на община Златарица докато траят ремонтните дейности.