Областният управител на област с административен център  Велико Търново е орган на изпълнителната власт в областта. Той осъществява държавното управление на територията на област Велико Търново и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

 

Кога да се обръщаме към Областния управител?

  1. Всеки гражданин или юридическо лице има право да иска достъп до официална и служебна информация, създавана и съхранявана в Областна администрация Велико Търново.
  2. До Областния управител се подават искания/заявления за административните услуги, осъществявани в областна администрация.
  3. Към Областния управител може да се обръщате по въпроси, касаещи недвижими имоти – държавна собственост, намиращи се на територията на област Велико Търново.
  4. До Областния управител гражданите или юридическите лица могат да подават сигнали срещу актове и действия на кметове на общини.
  5. Областен управител извършва заверка с „Апостил“ по отношение на документи, издавани от кметовете и общинските администрации.

Документи за изтегляне: