Тук можете да получите информация за осъщественото от служителите с юридическо образование в Областна администрация Велико Търново процесуално представителство през съответната година по дела, заведени от и срещу Областен управител и/или по дела, заведени от и срещу Държавата

Документи за изтегляне: