За пета поредна година Регионално управление на образованието – Велико Търново провежда кампания за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“, което се проведе на 11.04.2024 г. в Заседателната зала на Регионално управление на образованието – Велико Търново и бе открито от инж. Розалия Личева.

Областният управител Ивайло Здравков приветства присъстващите и се отправи апел към Директорите на училища, за даване на своевременни насоки от учители към своите възпитаници, тъй като преподавателите са запознати много добре с техните потребности, както и силните и слаби страни на всяко едно дете.

Пред аудиторията бяха представени презентации от представители на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, НВУ „Васил Левски“, Медицински университет Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – филиал Велико Търново, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Велико Търново, с оглед запознаване със специалностите от различни сфери които предлагат, както и информация за възможностите за тяхната бъдеща реализацията