На 12 април 2024 от 10:00 часа в Гербова зала на Областна администрация Велико Търново се проведоха консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия за Четвърти изборен район – Великотърновски, водени от Областния управител на област Велико Търново Ивайло Здравков. На преговорите присъства и техническият екип на Областана адмиистрация Велико Търново, ангажиран с организационно-техническата подготовка на изборите на 09 юни 2024 г., назначен със Заповед на областния управител.

Ивайло Здравков запозна присъстващите представители с числения състав на РИК, като общият брой на членовете, включително председател, заместник-председатели и секретар е: За КОАЛИЦИЯ «ГЕРБ-СДС» – 4 членове; За КОАЛИЦИЯ «ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ» – 3 членове; За ПАРТИЯ «ДПС» – 2 членове; За ПАРТИЯ «ВЪЗРАЖДАНЕ» – 2 членове; За КОАЛИЦИЯ «БСП ЗА БЪЛГАРИЯ» – 1 член; За ПАРТИЯ «ИМА ТАКЪВ НАРОД» – 1 член.

След проведените дискусии, съгласие не бе постигнато между политическите партии и коалиции за състав на Районна избирателна комисия за Четвърти изборен район Великотърновски, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 09 юни 2024 г.