начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2018-03-15
Има готовност за почистване на коритото на р. Янтра

Единадесет искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. По време на днешното заседание на Постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания от общини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС бяха подробно представени констатациите от проверките на постъпилите документи.
На заседанието бяха обсъдени предложенията на кметовете на общини за подновяване на подадени от тях искания за финансиране, по които до настоящия момент Междуведомствената комисия не е взела решение за отпускане на средства. Постоянната комисия обсъди и подкрепи две нови искания на кмета на Община Горна Оряховица за финансиране на обекти, засегнати от падналите на 19-20.11.2017 г. обилни валежи, придружени с бурен вятър.
Комисията разгледа, обсъди и подкрепи предложението и на Областен управител – Велико Търново за подновяване на подаденото през м. юли 2017 г. искане за финансиране на обект „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.364/НК2/ ÷0+555.81/КК3/“, с актуализирана стойност от 521 227.29 лева. В участъка, в следствие на наносния режим в леглото на реката, са се образували голямо количество наноси и са се формирали острови, които намаляват значително проводимостта на реката и са една от основните причини за заливане на прилежащите терени. В участъка са налични дървета и храстова растителност по островите в речното легло и по бреговете, които допълнително затрудняват преминаването на водите, като съществуващите защитни съоръжения не осигуряват необходимия профил за безпрепятствено преминаване на високи води.
Искането на областен управител за почистване на този 277 м критичен участък от р. Янтра в извън урбанизираната територия на гр. Велико Търново не получи финансиране през 2017 г. от Междуведомствената комисия поради липса на финансови средства. Предвид продължаващото негативно атмосферно влияние, интензивните валежи от сняг и дъжд през изминалия есенно-земен сезон и активното снеготопене през м. март 2018 г., които допълнително утежниха състоянието на участъка, беше извършен и преглед на предвидените дейности и актуализация на проектното решение.
В Областна администрация – Велико Търново е разработена документация за възлагане на обществена поръчка, взети са всички необходими съгласувателни становища, като към настоящия момент се очаква и становището на РИОСВ. Обществената поръчка ще бъде стартирана, за да бъде сключен договор с изпълнител, което да даде възможност работата в участъка да започне веднага след осигуряване на необходимия финансов ресурс.


Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново