начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2017-11-08
В Свищов бяха открити три обновени обекта, като част от ОП „Региони в растеж“, в изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 и един обект, реализиран по проект „Красива България”

На 7 ноември, в Свищов бяха открити три обновени обекта, като част от ОП „Региони в растеж“, в изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 и един обект, реализиран по проект „Красива България” към МТСП. На официалното откриване присъства министърът на Регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, той беше придружаван от областния управител проф. д-р Любомира Попова, заместник областния управител инж. Детелина Борисова и от председателя на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов. Министърът заедно с кмета на община Свищов Генчо Генчев преряза лентите на завършените обекти. 
На среща с кметовете на кметства министър Нанков подчерта, че не случайно община Свищов е сред първенците по усвояване на европейски средства и реализиране на проекти.
Откриването на обектите стана по график, като започна с откриване на ремонтираната сграда на Финансов отдел, който е част от Проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“. Проектът включва изпълнение на дейности за обновяване и внедряване на мерки за енергийната ефективност на три от административните сгради в центъра на град Свищов, в т.ч. и сградата на отдел „Финансов“. Вторият новооткрит обект бе модернизираната материалната база на Домашен социален патронаж в гр. Свищов, който е по проект „Красива България”. Трети по ред бе открит парк „Радост“, който е част от Проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“. Последният, но не по важност, открит обект бе ремонтираната и обновена ДГ „Васил Левски“, като част от Проект „Обновяване на обекти на образование в Община Свищов“. 
Проектите от интегрирания план за градско възстановяване и развитие включват и дейности по осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност, одит и управление на проектите.


Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново