П7 Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П7 Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 78, ал. 1 Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 108 и чл. 112 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление…

Details

П6 Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на община

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П6 Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 78, ал. 1 Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 108 и чл. 112 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление…

Details

П5 Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение

Заяви по електронен път: Среда за сигурно електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П5 Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2, стая 201 Адрес на електронна поща: governor.velikotarnovo.government.bg Адрес на електронна поща: governor.velikotarnovo.government.bg Работно време: Непрекъснато от 9.00 до 17.00 часа.…

Details

П4 Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П4 Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 78, ал. 1 Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 108 и чл. 112 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление…

Details

П3 Отписване от актовите книги на имоти възстановени с решение на поземлена комисия

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П3 Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 78, ал. 1 Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 108 и чл. 112 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление…

Details

П2 Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П2 Информация за услугата: Правно основание: чл. 78, ал. 1 от Закона за държавната собственост; чл. 108 и чл. 112 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; чл. 58, ал. 5 от Закона за общинска собственост Орган по предоставяне: Областен управител Велико…

Details

П1 Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества

Заяви по електронен път Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П1 Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 78, ал. 1 и ал. 2 и чл. 2, ал. 4 Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 108 и чл. 112 Орган по предоставяне: Областен управител Велико Търново…

Details

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл.…

Details

1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 и чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител…

Details

1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 145, ал. 1, т. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико…

Details