10-Изработване на проект за изменение на КК и КР Велико Търново Христо Ботев 2-2а

: Предмет на обществената поръчка: Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за нанасяне на недвижим имот като нов обект на кадастъра – самостоятелен обект в сграда с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2-2a Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изработване на проект за изменение на КК и…

Read more