Покана за изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива наемна цена на недвижим имот – частна държавна собственост

Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за процедурата Откриване Съобщение Дата и време на публикуване: 13.04.2021г. – 16.00 ч.

Read more

Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Дата и време на публикуване: 18.03.2020 г. 15:58

Read more

5 Ремонт на асансьори в административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. Център № 2 в град Велико Търново

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за ремонт на асансьори Дата и време на публикуване: 19.06.2017 г. 17:08

Read more

Ремонт на част от покрива между блок 2 и блок 3 на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. „Център“ № 2 в гр. Велико Търново

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за ремонт на покрив Дата и време на публикуване:03.07.2017 г. 16:12

Read more

Покана за абонаментно сервизно обслужване на ПИС

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за представяне на оферти за поддържане и абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна система – централа тип FS7002 и пожарни кранове, както и техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на пожарогасители Дата и време на публикуване:11.08.2017 г. 16:30 Удължаване на срока за предоставяне на оферта за…

Read more

Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаРазработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:38 Писмо до ДАЕУ_OA04-5373_24082018 Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:39 Техническо задание_09052018 Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:39 Договор  2018 Дата и време…

Read more