Покана за осъществяване на абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на четири броя асансьори в административната сграда, находяща се на адрес: гр. Велико Търново, пл. Център № 2

Покана за осъществяване на абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на четири броя асансьори в административната сграда, находяща се на адрес: гр. Велико Търново, пл. Център № 2 Проект на Договор

Read more

Покана за представяне на оферти за ремонт на пространството пред административната сграда, находяща се на адрес пл. „Център“ № 2 – входа на Областен управител Велико Търново, а именно: ремонт на източните стъпала към сградата; ремонт на северните стъпала с рампата за достъпна среда, както и ремонт на тунел до източните стъпала.

Покана за представяне на оферти за ремонт на пространството пред административната сграда, находяща се на адрес пл. „Център“ № 2 – входа на Областен управител Велико Търново, а именно: ремонт на източните стъпала към сградата; ремонт на северните стъпала с рампата за достъпна среда, както и ремонт на тунел до източните стъпала.

Read more

Областна администрация – Велико Търново провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново“ на недвижими имоти с цел индивидуализирането им като нови обекти на кадастъра – самостоятелни обекти в сграда.

Областна администрация – Велико Търново провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново“ на недвижими имоти с цел индивидуализирането им като нови обекти на кадастъра – самостоятелни обекти…

Read more

Покана за изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива наемна цена на недвижим имот – частна държавна собственост

Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за процедурата Откриване Съобщение Дата и време на публикуване: 13.04.2021г. – 16.00 ч.

Read more

Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Дата и време на публикуване: 18.03.2020 г. 15:58

Read more

5 Ремонт на асансьори в административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. Център № 2 в град Велико Търново

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за ремонт на асансьори Дата и време на публикуване: 19.06.2017 г. 17:08

Read more