Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива наемна цена на недвижим имот – частна държавна собственост

Документи и информация за процедурата

Откриване

Дата и време на публикуване: 13.04.2021г. – 16.00 ч.