Покана за изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива наемна цена на недвижим имот – частна държавна собственост

Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива наемна цена на недвижим имот – частна държавна собственост Документи и информация за процедурата Откриване Съобщение Дата и време на публикуване: 13.04.2021г. – 16.00 ч.

Read more