Поздрав на областния управител по повод Възкресение Христово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, В навечерието на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово, приемете моите най-искрени пожелания за здраве, благодат и доброта на Вас и Вашите семейства!Великден е заслужено тържество на правдата и вярата в доброто. Нека в този празничен ден в душите и сърцата ни има само чисти и…

Read more

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТАРТИРА ВНЕДРЯВАНЕТО НА МОДЕЛА CAF

С цел осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за…

Read more

Покана за изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива наемна цена на недвижим имот – частна държавна собственост

Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива наемна цена на недвижим имот – частна държавна собственост Документи и информация за процедурата Откриване Съобщение Дата и време на публикуване: 13.04.2021г. – 16.00 ч.

Read more

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” ЗА 2021 ГОДИНА

Дата на публикуване: 01.04.21Дата на актуалност: 01.04.21 МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” ЗА 2021 ГОДИНА Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г., която преминава през два етапа – областен и национален. Поддържането на системата…

Read more