СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ИВАН ГЕОРГИЕВ УПРАВИТЕЛ НА „ТЪРНОВСКИ ИМОТИ“ ЕООД

Във връзка с подадено заявление от ректора на ВТУ „Св. Сви Кирил и Методий“ с наш вх. № ОА04-12178/06.12.2022 г., Ви съобщаваме, че е образувана преписка по чл. 80 от Закона за държавната собственост за принудително изземване на имот – държавна собственост, който се държи от Вас без основание, като до адреса на управление на…

Read more

Покана за провеждане на консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народно събрание на 02.04.2023 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народно събрание на 02.04.2023 г.

Read more

Съобщение за провеждането на консултации, за определяне на състава на РИК04

Дата на публикуване: Дата на актуалност: Съобщение за провеждането на консултации, за определяне на състава на РИК04, публикувано на 16.09.2021г. Дата на поставяне на съобщението: 16.09.2021г.

Read more

Oбява за свободно работно място за длъжността „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация – Велико Търново

Дата на публикуване: Дата на актуалност: Обява за свободно работно място за длъжността „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация – Велико Търново. Дата на поставяне: 15.09.2021г.

Read more

Съобщение за отлагане провеждането на консултации, за определяне на състава на РИК04

Дата на публикуване: Дата на актуалност: Съобщение за отлагане провеждането на консултации, за определяне на състава на РИК04 Дата на поставяне на съобщението: 14.09.2021г.

Read more