Покана за провеждане на консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народно събрание на 09.06.2024 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народно събрание на 09.06.2024 г.

Read more

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ИВАН ГЕОРГИЕВ УПРАВИТЕЛ НА „ТЪРНОВСКИ ИМОТИ“ ЕООД

Във връзка с подадено заявление от ректора на ВТУ „Св. Сви Кирил и Методий“ с наш вх. № ОА04-12178/06.12.2022 г., Ви съобщаваме, че е образувана преписка по чл. 80 от Закона за държавната собственост за принудително изземване на имот – държавна собственост, който се държи от Вас без основание, като до адреса на управление на…

Read more

Покана за провеждане на консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народно събрание на 02.04.2023 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народно събрание на 02.04.2023 г.

Read more