Съобщение за провеждането на консултации, за определяне на състава на РИК04

Дата на публикуване: Дата на актуалност: Съобщение за провеждането на консултации, за определяне на състава на РИК04, публикувано на 16.09.2021г. Дата на поставяне на съобщението: 16.09.2021г.

Read more

Oбява за свободно работно място за длъжността „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация – Велико Търново

Дата на публикуване: Дата на актуалност: Обява за свободно работно място за длъжността „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация – Велико Търново. Дата на поставяне: 15.09.2021г.

Read more

Съобщение за отлагане провеждането на консултации, за определяне на състава на РИК04

Дата на публикуване: Дата на актуалност: Съобщение за отлагане провеждането на консултации, за определяне на състава на РИК04 Дата на поставяне на съобщението: 14.09.2021г.

Read more

Съобщение за провеждане на консултации, за определяне на състава на РИК04

Дата на публикуване: Дата на актуалност: Съобщение за провеждане на консултации, за определяне на състава на РИК04 Дата на поставяне на съобщението: 13.09.2021г. Покана за провеждане на консултации за определяне състава на РИК. Дата на поставяне: 13.09.2021г.

Read more

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” ЗА 2021 ГОДИНА

Дата на публикуване: Дата на актуалност: МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” ЗА 2021 ГОДИНА Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г., която преминава през два етапа – областен и национален. Поддържането на системата цели…

Read more

СЪОБЩЕНИЕ до г-жа Ценова на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: Дата на актуалност: СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЕНОВА, Във връзка с Ваше писмо подадено в Областна администрация Велико Търново, с наш вх. № ОА04-5618/12.08.2019 г., Ви съобщаваме, че е образувана преписка с община Горна Оряховица. Изпратеното до Вас писмо с изх. № ОА04-5703/14.08.2019 г. на…

Read more