УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО,

Обръщам се към Вас в навечерието на най-светлите празници с пожелание за здраве, много топлина в сърцата и благополучие! Изпращаме тежка година, в която се наложи да променим живота си, да спазваме ограничения, да осъзнаем кои са истински важните неща във взаимоотношенията между хората и да се научим да ги ценим. Пожелавам Ви  Коледната нощ…

Read more

Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Дата на публикуване: 23.12.2021Дата актуалност: 07.01.2022 Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Read more

Областният управител проведе заседание за предприемане на мерки по отношение на преминаващия трафик през село Самоводене

Във връзка с колективна жалба от граждани на село Самоводене, днес в Областна администрация – Велико Търново се проведе заседание на работна група за предприемане на мерки по отношение на преминаващия трафик през село Самоводене с цел предотвратяване на ПТП, предотвратяване на генерираните наднормени нива на шум и осигуряване на благоприятна жизнена среда. Жителите на…

Read more

Областен кризисен щаб за борба с коронавирус проведе редовно заседание

В Областна администрация Велико Търново бе проведено заседание на Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус. Областният управител Георги Гугучков откри заседанието, което бе свикано с цел да се обсъди завишената заболеваемост от SARS-Cov-2, както и резултата от съвместните проверки за спазване на противоепидемичните мерки и хода на ваксинационната кампания. На…

Read more

ОБЯВЯВА провеждане на конкурс за длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административен контрол, държавна собственост и регионално развитие“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново.

Дата на публикуване: 14.12.2021 г.Дата на актуалност: 29.12.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ„СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ 10 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКАЦИЯ.   Декларация по чл. 17_ал. 3_т. 1 от НПКМДС: ТУК Заявление за участие в конкурс_Приложение № 3 към чл. 17,…

Read more

Уважаеми студенти, преподаватели и представители на академичната общност,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 8-ми декември – Празникът на българските студенти. Този празник изразява стремежа на българския народ към знания. Вие сте сред най-будната част на обществото, бъдете критични и търсещи, бъдете носителите на нови идеи и ново мислене, които са основата за изграждане на силни личности! Отстоявайте себе си, защото Вие сте…

Read more

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ

Днес, 07.12.2021 г. в Областна администрация Велико Търново се проведе работно заседание на Междуведомствена комисия, назначена със Заповед на Областния управител Георги Гугучков. Комисията бе свикана с цел да се приоритизират предложените участъци от речни легла с намалена проводимост по планови периоди и да се изготви проект за “Програма за планово почистване на речни участъци…

Read more