ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново.

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС Декларация по чл. 17_ал. 3_т. 1 от НПКМДС

Read more

Резултатите от провеждане на интервю, окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Извлечение от Протокол на конкурсна комисия, определена със Заповед № РД 01-05-82/22.08.2023 г. на Областен управител, за резултатите от провеждане на интервю, окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен счетоводител“ в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Read more

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ /АПОФУС/

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ  КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ /АПОФУС/

Read more

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Велико Търново

С П И С Ъ К на Допуснатите до участие в конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Велико Търново

Read more

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ /АПОФУС/ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ в дирекция „Административно–правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ /АПОФУС/ на Областна администрация – Велико Търново. Заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС: Тук Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДС: Тук декларация чл. 18 Закона за счетоводството:…

Read more

Окончателни резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Окончателни резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Read more

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ /АПОФУС/ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ /АПОФУС/ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Read more

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административно–правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ /АПОФУС/ на Областна администрация – Велико Търново.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административно–правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ /АПОФУС/ на Областна администрация – Велико Търново. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административно–правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ /АПОФУС/ на Областна администрация – Велико…

Read more