Окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен експерт“ в направление „Административен контрол“ в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, проведено на 20.03.2024 г

Окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен експерт“ в направление „Административен контрол“ в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, проведено на 20.03.2024 г

Read more

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в направление „Административен контрол“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в направление „Административен контрол“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново

Read more

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ“ В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ /АКРРДС/

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ“ В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ /АКРРДС/

Read more

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново.

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново. Заявление за участие в конкурс Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКМДС

Read more

Окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен експерт“ в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, проведено на 10.01.2024 г.

Окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен експерт“ в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, проведено на 10.01.2024 г.

Read more

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново и система за определяне на резултатите от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново Система за определяне на резултатите от  конкурса за длъжността „главен експерт“ в дирекция “административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /акррдс/

Read more

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново.

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС Декларация по чл. 17_ал. 3_т. 1 от НПКМДС

Read more

Резултатите от провеждане на интервю, окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Извлечение от Протокол на конкурсна комисия, определена със Заповед № РД 01-05-82/22.08.2023 г. на Областен управител, за резултатите от провеждане на интервю, окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен счетоводител“ в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Read more