Дата на публикуване: 14.12.2021 г.
Дата на актуалност: 29.12.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТСТАРШИ ЕКСПЕРТВ ДИРЕКЦИЯ АКРРДС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ 10 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКАЦИЯ.

 

Декларация по чл. 17_ал. 3_т. 1 от НПКМДС: ТУК

Заявление за участие в конкурс_Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС: ТУК