ОБЯВЯВА провеждане на конкурс за длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административен контрол, държавна собственост и регионално развитие“ /АКРРДС/ на Областна администрация – Велико Търново.

Дата на публикуване: 14.12.2021 г.Дата на актуалност: 29.12.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ„СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ 10 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКАЦИЯ.   Декларация по чл. 17_ал. 3_т. 1 от НПКМДС: ТУК Заявление за участие в конкурс_Приложение № 3 към чл. 17,…

Read more