Във връзка с колективна жалба от граждани на село Самоводене, днес в Областна администрация – Велико Търново се проведе заседание на работна група за предприемане на мерки по отношение на преминаващия трафик през село Самоводене с цел предотвратяване на ПТП, предотвратяване на генерираните наднормени нива на шум и осигуряване на благоприятна жизнена среда. Жителите на село Самоводене настояват за предприемане на мерки по отношение на преминаващия трафик през населеното място.

На срещата присъстваха представители на Областна администрация Велико Търново, Община Велико Търново, Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново към РД „Автомобилна администрация – Велико Търново, ОДМВР – Велико Търново, Областно пътно управление – Велико Търново, Регионална здравна инспекция – Велико Търново и кметът на село Самоводене. 

Областният управител Георги Гугучков, откри заседанието и каза че, жителите на селото настояват за изграждане на напречна шумна маркировка или други подходящи средства за ограничаване на скоростта на входовете/изходите на с. Самоводене, като например предупреждения със светлоотразителна боя на пътното платно за спазване на скоростта. Той допълни че, в жалбата се иска и изграждане на сигнално обозначени пешеходни пътеки, както в района на автобусната спирка и пощата, така и при входовете/изходите на селото,  чести полицейски патрули, мобилни камери и технически средства на входовете/изходите на село Самоводене, където скоростта на водачите е най-висока. В жалбата е посочено и искане за извършване на измерване на нивото на шум и вибрации през всички периоди на денонощието, както и забрана на изпреварването в селото.

Участниците в работна среща взеха решение, Община Велико Търново да входира в Областно пътно управление – Велико Търново проект за организация на движението в урбанизираната територия на село Самоводене, община Велико Търново.            След входиране на проекта, Областно пътно управление – Велико Търново да предприеме действия за изграждане на съответните повдигнати неравности и полагане на маркировка в границите на село Самоводене. ОД на МВР – Велико Търново да осъществява засилен периодичен контрол на скоростта, в допълнение на предварително планирания, в границите на селото. Работната група взе решение да бъде извършено и проучване от ОД на МВР – Велико Търново относно възможността за монтиране на стационарна камера за контрол на скоростта. Участниците в работната група се обединиха и около решенията,  РД „Автомобилна администрация“ – Плевен да осъществява засилен периодичен контрол по отношение на автомобилния трафик, а РЗИ – Велико Търново да окаже съдействие на Община Велико Търново и Областно пътно управление – Велико Търново за извършване на измервания на шум причинен от трафика.