Изработване за изработване на проект за изменение на КК и КР на гр. Горна Оряховица.

Документи и информация за процедурата

Откриване

Дата и време на публикуване: 18.03.2022г. – 17.00 ч.