Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Дряново и Трявна

Дата на публикуване: 23.12.2019Дата актуалност: 23.12.2020 Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Дряново и Трявна Файл за изтегляне: Списък

Read more
Областният управител и ВиК "Йовковци" проведоха работна среща за състоянието на язовир "Йовковци"

Областният управител и ВиК „Йовковци“ проведоха работна среща за състоянието на язовир „Йовковци“

Днес, 12.12. 2019 г. в областна администрация Велико Търново се проведе работна среща между областния управител, кметове на общини – членове на Асоциацията по ВиК във връзка с приключване на годината и предаването на изградените от водния оператор публични ВиК активи. По искане на областния управител проф. д-р Любомира Попова бе предоставена и информация за…

Read more

Изработване

Последна промяна: 14/12/2016 Предмет на обществената поръчка: Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имот с идентификатор 65766.39.13 /КЕ 88 по КВС/,…

Read more

12Покана за дигитализиране документи държавна собственост

: Предмет на обществената поръчка: Изграждане на система за управление на дигитализираните документи за имотите държавна собственост на територията на област Велико Търново Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изграждане на система за управление на дигитализираните документи за имотите държавна собственост на територията на област Велико Търново“, публикувана на 09.12.2019 г. 17:28 Изтеглете документ: Pokana_ISdigitalizirane…

Read more

Обява по параграф 4 – първа

Дата на публикуване: 11.08.2016   Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: к.е 3082 и 3083 в местност „Стъклен“, с обща площ…

Read more

10-Изработване на проект за изменение на КК и КР Велико Търново Христо Ботев 2-2а

: Предмет на обществената поръчка: Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за нанасяне на недвижим имот като нов обект на кадастъра – самостоятелен обект в сграда с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2-2a Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изработване на проект за изменение на КК и…

Read more

эххф

Дата на публикуване: Дата на актуалност: ЗАГЛАВИЕ Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five…

Read more

Изпитвателна „Лаборатория води”

Дата на публикуване: Дата на актуалност: Изпитвателна „Лаборатория води” Изпитвателна „Лаборатория води” е структурно звено към „В и К Йовковци” ООД гр. Велико Търново със статут на отдел, състоящ се от два сектора –  сектор „Питейни води” и сектор „Отпадъчни води”.   Лаборатория води: ТУК Файл за изтегляне: ТУК

Read more