Изработване

Последна промяна: Предмет на обществената поръчка: Статус: Вид: ID на обява: Документи и информация за процедурата Откриване Обява Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 ч. Документация Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на  ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност…

Read more

Изработване

Последна промяна: Предмет на обществената поръчка: Статус: Вид: ID на обява: Документи и информация за процедурата Откриване Обява Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 ч. Документация Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на  ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност…

Read more

Изработване

Последна промяна: Предмет на обществената поръчка: Статус: Вид: ID на обява: Документи и информация за процедурата Откриване Обява Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 ч. Документация Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на  ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност…

Read more

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: к.е 3082 и 3083 в местност „Стъклен“, с обща площ от 178.584 дка, к. е 3091 в местност „Манастирски трап/баир“, с площ от 207.889 дка. и к.е. 3149 в местност „Фара“, с площ от 109.926 дка., всички в землището на град Свищов, област Велико Търново.

Последна промяна: Предмет на обществената поръчка: Статус: Вид: ID на обява: Документи и информация за процедурата Откриване Обява Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 ч. Документация Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на  ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност…

Read more

Изработване

Последна промяна: Предмет на обществената поръчка: Статус: Вид: ID на обява: Документи и информация за процедурата Откриване Обява Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 ч. Документация Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на  ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност…

Read more