Последна промяна: 20/09/2016
Предмет на обществената поръчка: „Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имот с идентификатор 65766.50.6 /КЕ № 30133/ в местност „Драчево бърдо 3-4“, с площ 65.481 дка.; имот с идентификатор 65766.55.6 /КЕ № 30152/ в местност „Остри могили 2-3“, с площ 63.751 дка.; имот с идентификатор 65766.26.4 /КЕ № 30049/ в местност „Люляците 1“, с площ 69.807 дка. и имот с идентификатор 65766.22.4 /КЕ № 30039/ в местност „Воеводска чешма“, с площ 81.079 дка., всички в землището на град Свищов, област Велико Търново“.
Статус: Приключила
Вид: Събиране на оферти с обява

Документи и информация за процедурата

Откриване

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 ч.

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30

Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на  ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност „Манастирски трап“ в землището на гр. Свищов

скица на Манастирски трап

Техническо задание

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30

Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност „Фара“ в землището на гр. Свищов

скици на Фара

Техническо задание Фара

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30

Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност „Стъклен“ в землището на гр. Свищов

Техническо задание Стъклен

скици Стъклен 1

скици Стъклен 2

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 ч.

Образци за попълване

 

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 ч.

Дата и време на публикуване: 10.05.2019 14:52

Разглеждане

Дата и време на публикуване:  16.10.2017 г. 10:00

Дата и време на публикуване:  16.10.2017 г. 10:00

Дата и време на публикуване:  24.10.2017г.– 17:28