Изработване

Последна промяна: 20/09/2016 Предмет на обществената поръчка: „Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имот с идентификатор 65766.50.6 /КЕ № 30133/ в…

Read more

Изработване

Последна промяна: 07/08/2017 Предмет на обществената поръчка: „Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, всички в землището на град Свищов, област Велико Търново“ Статус:…

Read more