Последна промяна: 20/09/2016
Предмет на обществената поръчка: Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: к.е 3082 и 3083 в местност „Стъклен“, с обща площ от 178.584 дка, к. е 3091 в местност „Манастирски трап/баир“, с площ от 207.889 дка. и к.е. 3149 в местност „Фара“, с площ от 109.926 дка., всички в землището на град Свищов, област Велико Търново.
Статус: Приключила
Вид: Събиране на оферти с обява
ID на обява: https://vt.government.bg/

Документи и информация за процедурата

Откриване

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 ч.

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30

Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на  ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност „Манастирски трап“ в землището на гр. Свищов

скица на Манастирски трап

Техническо задание

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30

Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност „Фара“ в землището на гр. Свищов

скици на Фара

Техническо задание Фара

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30

Техническо задание за изработване на планове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и скица на поземлен имот за местност „Стъклен“ в землището на гр. Свищов

Техническо задание Стъклен

скици Стъклен 1

скици Стъклен 2

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30

Дата и време на публикуване: 11.08.2016г. – 17.30 ч.

Разглеждане

Дата и време на публикуване: 31.08.2016 г.

Дата и време на публикуване: 20.09.2016г. – 16.30ч.