Дата на публикуване:

11.08.2016

 

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: к.е 3082 и 3083 в местност „Стъклен“, с обща площ от 178.584 дка,  к. е 3091 в местност „Манастирски трап/баир“, с площ от 207.889 дка. и к.е. 3149 в местност „Фара“, с площ от 109.926 дка., всички в землището на град  Свищов, област Велико Търново.

 

Последна промяна: 31/08/2016

Предмет на обществената поръчка: Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: к.е 3082 и 3083 в местност „Стъклен“, с обща площ от 178.584 дка,  к. е 3091 в местност „Манастирски трап/баир“, с площ от 207.889 дка. и к.е. 3149 в местност „Фара“, с площ от 109.926 дка., всички в землището на град  Свищов, област Велико Търново.

Статус: Приключила

Вид: Събиране на оферти с обява

ID на обява: 9055233       

 

Повече