Изпитвателна „Лаборатория води”

Дата на публикуване: Дата на актуалност: Изпитвателна „Лаборатория води” Изпитвателна „Лаборатория води” е структурно звено към „В и К Йовковци” ООД гр. Велико Търново със статут на отдел, състоящ се от два сектора –  сектор „Питейни води” и сектор „Отпадъчни води”.   Лаборатория води: ТУК Файл за изтегляне: ТУК

Read more

Водоснабдяването на районите на територията, която обслужва “ВиК Йовковци” се осъществява от язовир “Йовковци”

Дата на публикуване: Дата на актуалност: Водоснабдяването на районите на територията, която обслужва “ВиК Йовковци” се осъществява от язовир “Йовковци” като повърхностен водоизточник и от общо 346 бр. водохващания /дренажи, каптажи, шахтови и сондажни кладенци/. Водата се подава към населените места чрез помпен или гравитачен начин. Отпадъчните води от домакинствата и промишлените предприятия се отправят…

Read more