Дата на публикуване:
Дата на актуалност:

Изпитвателна „Лаборатория води”

Изпитвателна „Лаборатория води” е структурно звено към „В и К Йовковци” ООД гр. Велико Търново със статут на отдел, състоящ се от два сектора –  сектор „Питейни води” и сектор „Отпадъчни води”.

 

Лаборатория води: ТУК

Файл за изтегляне: ТУК