Извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК – Велико Търново на 26.09.2023 г. /вторник/ от 15.00 часа.

Дата на публикуване: 30.08.2023 г.

Уведомление за отлагане на редовно присъствено заседание на Асоциацията по ВиК за 04.05.2012 г. от 11:00 часа. 

 

Редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 11.04.2023 год. от 11:00 часа.

Дата на публикуване: 10.03.2023 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК – Велико Търново на 06.10.2022 г. и съгласно чл.10, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Дата на публикуване: 07.09.2022 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Дата на публикуване: 10.10.2022 г.

Редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 10.05.2022 год. от 11:00 часа.

Дата на публикуване: 12.04.2022 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Дата на публикуване:

16.05.2022 г.

Извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 05.04.2022 год. от 11:00 часа.

Дата на публикуване: 10.03.2022 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Дата на публикуване:

11.04.2022 г.

Извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 07.01.2022 год. от 11:00 часа.

Дата на публикуване: 01.12.2021 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Дата на публикуване: 14.01.2022 г.

Извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 09.09.2021 год. от 11:00 часа

Дата на публикуване: 29.07.2021 г.

Дата на публикуване: 13.09.2021 г.

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 13.07.2021 год. от 11:00 часа

Дата на публикуване: 18.06.2021 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Дата на публикуване: 22.07.2021 г.

Редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 11.03.2021 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Дата на публикуване: 15.03.2021 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 13.02.2020 год. от 11:00 часа

Дата на публикуване: 20.01.2020 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 13.08.2019 г.

Покана за общо събрание

Дата на публикуване: 28.06.2019 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Дата на публикуване: 13.09.2019 г.

Заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 19.02.2019 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Дата на публикуване: 08.03.2019 г.

Заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 19.02.2019 г.

Дата на публикуване: 22.01.2019 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Дата на публикуване: 08.03.2019 г.

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 21.12.2018 г.

Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Дата на публикуване: 15.01.2019 г.

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 09.08.2018 г.

Дата на публикуване: 06.07.2018 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Проект на решения

Утвърден бюджет за 2019 г.

Дата на публикуване: 30.08.2018 г.

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 15.05.2018 г.

Дата на публикуване: 16.04.2018 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Проект на решения

Дата на публикуване: 18.05.2018 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 27.02.2018 г.

Дата на публикуване: 24.01.2018 г.

Дата на публикуване: 16.03.2018 г.

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 10.08.2017 г.

Дата на публикуване: 13.07.2017 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Проект на Бюджет за 2018 г.

Проект на решение

Дата на публикуване: 14.08.2017 г.

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 04.07.2017 г.

Дата на публикуване: 31.05.2017 г.

Дата на публикуване: 24.07.2017 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 28.02.2017 г.

Дата на публикуване: 31.01.2017 г.

Дата на публикуване: 26.03.2017 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 13.12.2016 г.

Дата на публикуване: 09.11.2016 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Проект на Бюджет за 2017 г.

Проект на решения

Дата на публикуване: 29.12.2016 г.

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 21.04.2016 г.

Дата на публикуване: 07.03.2016 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Проект на решение

Дата на публикуване: 30.05.2016 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 29.03.2016 г.

Дата на публикуване: 23.02.2016 г.

Дата на публикуване: 26.04.2016 г.

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 18.12.2015 г.

Дата на публикуване: 17.11.2015 г.

Дата на публикуване: 31.12.2015 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 12.03.2015 г.

Дата на публикуване: 29.01.2015 г.

Дата на публикуване: 25.03.2015 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 12.12.2014 г.

Дата на публикуване: 11.11.2014 г.

Дата на публикуване: 13.12.2014 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 29.11.2013 г.

Дата на публикуване: 12.11.2013 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Проект на решение по т. 1

Проект на решение по т. 2

Дата на публикуване: 17.01.2014 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 16.11.2010 г.

Дата на публикуване: 11.11.2010 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред:

Няма

Дата на публикуване: 17.11.2010 г.