Нормативна уредба

Закон за водите

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Договор с ВИК оператор

Договор

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Допълнително споразумение № 1

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Допълнително споразумение № 2

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Прилoжение II

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Прилoжение III

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Приложение IV

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Приложение V

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Приложения VI – XII

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Документ 1

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Планове и програми

Документ 1

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Регистър на клиентските жалби

Документ 1

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване: