Нормативна уредба

Закон за водите

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Договори с ВИК оператори

Документ 1

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Планове и програми

Документ 1

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване:

Регистър на клиентските жалби

Документ 1

Изтеглете: ТУК

Дата на публикуване: