:
Предмет на обществената поръчка: Изграждане на система за управление на дигитализираните документи за имотите държавна собственост на територията на област Велико Търново

Документи и информация за поръчката