О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) – започнала процедура по отчуждаване на части от имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на пускова станция „

Дата на публикуване: 02.03.2020Дата актуалност: 23.12.2020 Обявление на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) Обява на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС)

Read more

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  Министерство на регионалното развитие и благоустройството       О Б Я В Л Е Н И Е   Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна…

Read more