РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ           1 Заповед №СА-02-03-1 от14.11.2006 г.  Областно пътно управление Велико Търново Одобряване на ПУП-ПП за обект „Реконструкция и разширение на обект „Път III-407-Стражица-П. Тръмбеш-Свищов от км 80+790,27 до км 92+314,81“ гр. Свищов и с.Хаджидимитрово, община Свищов,…

Read more