ПУНКТОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА ХОРА, ИЗСЕЛЕНИ ОТ УКРАЙНА

В област Велико Търново вече работят три пункта за издаване на документи за временна закрила на хора, изселени от Украйна.

 

 

Велико
Търново;гр. Велико Търново
ул. “Беляковско шосе” 4

пн – пт

08:30 – 12:00 часа

13:00 – 17:30 ч

Районен щаб на полицията

Велико Търново;

гр. Горна Оряховица

ул. “Отец Паисий” № 23

пн – пт

08:30 – 12:00 часа

13:00 – 17:30 ч

РПУ Горна Оряховица

Велико Търново;

гр. Свищов

ул. “Алеко Константинов” № 5

пн – пт

08:30 – 17:30 ч

РПУ Свищов

От 01.03.2022г. е сформиран Областен координационен център във връзка с кризата в Украйна.

Областния координационен център:
  • Координира взаимодействието между държавните органи и местната власт за осигуряване на институционална подкрепа по отношение на здравеопазване, социално подпомагане, образование, трудова заетост и други възникнали нужди във връзка с приемането на украински граждани на територията на Република България.
  • Събира, обработва и предоставя информация за наличните ресурси за настаняване на граждани пристигащи от Украйна.
  • Съдейства на БЧК, НПО и граждани във връзка със събирането и предоставянето на хуманитарни помощи.

Връзка с Областния координационен център се осъществява чрез:

тел. 062 600 841 /от 09:00 до 17:00/

e-mail: governor@velikotarnovo.government.bg

Освен Областния координационен център, за допълнителна информация или услуги, гражданите могат да използват и Единния информационен правителствен портал: https://www.gov.bg/bg/ukraine

За граждани на Украйна, търсещи хуманитарна помощ и за български граждани и юридически лица, предлагащи такава, може да се обръщате към приемната на БЧК:

Зорница Стоянова – директор

гр. Велико Търново; ул. „Цар Освободител“ N 1

тел. 062 620 233

Новини